Home

At: Stockholms Konstnärliga Högskola Director: Franciska Toubro Scenography, video & projections & mapping: Toni Tora Botwid & Vivien Reis, Costume Design: Franciska Toubro, Light Design: Toni Botwid & Vivien Reis, Sound Design: Franciska Toubro & Vivien Reis Foto: Per Bolkert

2021

 

Aliasteatern